در صورت نیاز به ثبت شکایت و برقراری با واحد پشتیبانی میتوانید به 2 روش اقدام کنید.

روش اول : با شماره تلفن 09157788752  تماس حاصل گردانید.

روش دوم : موارد زیر را به صورت کامل پر کنید تا در اسرع وقت پشتیبانان به درخواست شما رسیدگی کنند.