روش های مختلفی برای رفع جوش سر سیاه در خانه و با مواد طبیعی ارائه شده است .امروزه شیوع آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی هوا منجر به تخریب بافت سلولی پوست شده است .قرارگیری در معرض تنش ها و استرس ها جزئی جدایی ناپذیر از زندگی در شهرهای بزرگ تلقی می شود .

ادامه مطلب ←