حال می خواهیم خواص روغن خرگوشک را در حوزه مربوط به سلامت و بهداشت پوست بررسی کنیم .
در این باره میتوان گفت یکی از بهترین روغن ها که میتواند در رفع مشکلات مختلف پوستی مورد استفاده قرار گیرد

ادامه مطلب ←