روغن جوجوبا مایعی طلایی رنگ و با غلظت نسبتا بالایی است. این روغن از دانه های درختچه جوجوبا بدست می آید.
این درختچه در مناطق گرم رشد می کند. روغن جوجوبا موجود در ایران به صورت وارداتی از کشور هایی
نظیر : آمریکا ، آریزونا و مکزیک به دست می آید. درخت جوجوبا به علت شرایط خاصی که برای رشد نیاز دارد.

ادامه مطلب ←