نارگیل میوه ای با اصالت آسیای جنوبی است . خواص روغن نارگیل برای زیبایی و سلامتی بدن از زمان های گذشته زبانزد بوده است.
روغن نارگیل گونه ای از چربی های اشباع است که از زمان های بسیار دور استفاده فراوانی داشته
است . روغن نارگیل در دمای اتاق به صورت نیمه جامد یا مایع است و ساختار شیمیایی آن به گونه ای
بسیار پایدار است به طوری که بسیار دیر اکسید میشود و حتی تا دوسال فاسد نمیشود  .

ادامه مطلب ←