رفع چین و چروک دور چشم و پیشگیری از آن ، به عنوان یکی از مهم ترین نکات زیبایی مطرح می شود .بروز خطوط ریز و سطحی تا چروک های عمیق زیر چشم ، تاثیر بسزایی در چگونه به نظر رسیدن چهره دارد .نکته جلب آن است که بسیاری از افراد چروک شدن پوست را عارضه ای بالا رفتن سن می دانند

ادامه مطلب ←