رفع خشکی لب به روش های خانگی در عین ساده بودن بسیار ضروری به نظر می رسد .لب ها فاقد غدد چربی هستند و این باعث می شود بیشتر در معرض خشک شدن قرار بگیرند .خشک شدن لب ها باعث پوسته پوسته شدن آن می شود و میتواند بسیار دردناک و آزاردهنده باشد .

ادامه مطلب ←