تقویت اسپرم ضعیف یکی از روش های درمان ناباروری در مردان است.
مطالعات نشان می دهد که از هر شش زوج ،یک زوج دارای مشکل ناباروری می باشد.
محققان علم ناباروری تخمین می زنند که از هر 3 مورد مربوط به ناباروری ، یک مورد آن مربوط به مردان است.

ادامه مطلب ←