ناراحتی های عصبی و استرس تاثیرات فراوانی بر اندامهای ما دارند . از قلب تا پوست و مو را تحت الشعاع قرار میدهد.درمان بیماری های سرطانی بواسطه استفاده از داروهای شیمیایی سلول های سالم هم ممکن است معیوب کند.التهابات دستگاه گوارش و حتی پوست گاهی خطرات جدی ای را برای شخص بوجود می آورند.

ادامه مطلب ←