در این مقاله میخواهیم به شما توضیحاتی راجع به شامپو بدون سولفات و تعداد 11 شامپوی بدون سولفات را معرفی کنیم.
سولفات موجود در شامپو های صنعتی را به اختصار SLS نیز میگویند . از سولفات برای ایجاد کف و حباب استفاده میشود .

ادامه مطلب ←