ماسک قهوه میتواند شامل تهیه انواع ماسک ها ، اسکراب ها و حتی قراردادن خمیری از قهوه تازه باشد .در این میان ماسک های قهوه آماده نیز دارای عملکرد قابل قبول و نتیجه بخشی هستند .امروزه در بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی از قهوه و عصاره آن استفاده میکنند .

ادامه مطلب ←